Регистрация


 Прочетох и съм съгласен с условията за ползване

Правила и условия


Регистрирайте се, за да възползвате от всички функции в сайта

Всяко лице, наричано за краткост „ПОТРЕБИТЕЛ“ , получило достъп до уеб сайт с адрес https://www.BGKONTROLA.BG/ , наричан по-нататък „сайт“ , и до информацията и услугите в него, БГ КОНТРОЛА , наричана по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, се съгласява и приема следните Общи условия за ползване.

Потребителят, използващ този сайт, се задължава да спазва тези Общи условия, както и всички разпоредби на българското и международното законодателство. При несъгласие с общите условия Потребителят е длъжен да преустанови незабавно ползването на сайта. Доставчикът не носи отговорност, ако потребителят не се е запознал с настоящите условия.