от 09:00 до 17:00 ч.

За нас

БгКонтрола,   гр. София
е специализирана в областта на, поддържане на дневниците за - мониторингова програма и водене на необходимите записи към системата за безопасност на храните.