Улуги / Онлайн дневници

Дневник 1

Дневник за входящ контрол на приетите храни и опаковачни мат..

Дневник 2

Дневник за отчитане на температура на хладилните системи

Дневник 3

Дневник за хигиенното състояние

Дневник 4

Дневник за личната хигиена на персонала

Дневник 5

Дневник за извършен инструктаж и обучение на персонала.

Дневник 6

Дневник за изходящ контрол на приетите храни мат..

Съхранение на документацията на обекта

Протоколи за извършена ДДД обработка и др.