× Важно * : Цените са без включено ДДС.
  План - стандарт План - стандарт +
изцяло поддръжка от нашия екип
Дневник за личната хигиена на персонала
Дневник за входящия контрол на приетите храни и опаковъчни материали
попълване от вас / вашия персонал

попълване и поддръжка от наш екип
Функция за следене и показване на срока на годност.
Дневник за хигиенното състояние
Дневник за изходящия контрол на приетите храни и опаковъчни материали
Дневник за извършен иструктаж и обучение на персонала
Дневник за температурния режим на хладилните съоръжения
Съхранение на документацията на обекта
  20 лв. / месец По договаряне